024.3862.7589
C&L  EAGLE


CNLEAGLE
C&L Eagle: Có thành phần từ dầu gốc khoáng chất lượng cao kết hợp với hệ phụ gia đặc biệt giúp ngăn ngừa mài mòn đông cơ và giảm lương tiêu hao nhiên liệu. C&L Eagle đáp ứng tiêu chuẩn Hoa Kỳ - API đối với động cơ xăng ở cấp độ cao nhất SN và tiêu chuẩn ILSAC GF-5

 Ứng dụng: 
 

Ứng dụng:
 Sử dụng cho tất cả các loại động cơ xăng hiện nay
Sư dụng cho động cơ xăng sử dụng cụm tăng áp nạp, DOHC,
hệ thống phân phối khí VVTi.

Các tiêu chuẩn đạt được:


API SN
ILSAC GF-5
 

Bao bì:

Lon 1L, Can: 4L, 6L, Xô: 18L, 20L, Phuy 200L

Loại tài liệu Tài liệu Ngày Kích thước Định dạng
Thông số kỹ thuật CnL Eagle !.pdf 21/09/2019 890 KB .pdf

Sản phẩm cùng nhóm